Σεπτέμβριος 9, 2016 Χωρίς σχόλια c9Ed1a5KzT υπηρεσίες

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητες αγοραστή-πωλητή
  2. άδειας οχήματος
  3. Τελευταίο ΚΤΕΟ
  4. Βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από Δ.Ο.Υ.